Dnešní aukce jsou zahájené, přihlaste se k zobrazení možné nabídky!

Často kladené otázky

Registrace

Jaké jsou požadavky na práci se společností Amazon?

Musíte mít platnou licenci EU Transport License (O-Licence ve Velké Británii), DIČ a splňovat minimální požadavky na pojištění.

Jaké jsou minimální požadavky na pojištění?

Vaše pojištění musí splňovat následující požadavky:

Francie

 • Assurance CMR / marchandises – un minimum de 100,000 € par sinistre aux marchandises confiées pour les transports nationaux et internationaux : 8,33 SDR/kg
 • Assurance flotte ou carte(s) verte(s), en fonction du nombre de véhicules avec une couverture d’au moins 1 220 000.
 • Licence Transport - licence communautaire

Italia

 • Assicurazione CMR / vettoriale in vigore con copertura minima di €36.000 per trasporti nazionali e di €100.000 (8,33 SDR/kg) internazionali. Anche ammessa sessione/clausola “Per Conto di Amazon”.
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.

España

 • Póliza entera de seguro de mercancías o un certificado con una cobertura mínima de 100.000 EUR (8.33 SDR/kg) para transporte nacional y internacional.
 • Seguro de flota o de un vehículo en validez o la carta verde actual de un camión. Con cobertura de 15.000.000EUR por daños a la propiedad.
 • Licencia europea de transporte o tarjeta nacional.

Deutschland

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 600.000€ für nationale Transporte
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 7 500 000 EUR
 • Ihre eigene Lizenz für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Rakousko

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 100.000€ für nationale Transporte
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Sachschäden: 1.300.000 EUR
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 6.300.000 EUR
 • Ihre eigene Lizenz für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Polska

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu międzynarodowym: 100 000 euro lub 8.33 SDR/kg.
 • Zielona Karta jako dowód ubezpieczenia pojazdu: 1 050 000 EUR szkody na mieniu / 5 210 000 EUR szkody na osobie
 • Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko

 • Pojištění vozidla: pojištění vozového parku společnosti s min. pojištěnou částkou 1 000 000 EUR nebo jednou zelenou kartou;
 • Právní odpovědnost za náklad / pojištění zboží / CMR s minimální pojistnou částkou 100 000 EUR;
 • Operating License Certificate: European Union License.

United Kingdom

 • Public Liability insurance £1,000,000
 • Motor insurance: £1,200,000
 • Goods-in-transit insurance: RHA £9,000 per ton OR £100,000 full value liability/all risks per vehicle
 • UK Operating License

Ireland

 • Cargo Legal Liability: 8.33 SDR/kg
 • Automobile (Fleet or Moto): EUR1,200,00
 • Irish Operating License

Za jak dlouho mohu začít převážet náklady?

Jakmile se zaregistrujete, do 2–4 pracovních dnů vás budeme kontaktovat a informovat o dalších krocích. Pokud splníte naše požadavky, vyzveme vás k zařazení mezi naše partnery. Jakmile schválíme dokumenty, které nám předložíte, můžete začít přepravovat náklady.

Budu mít přístup k místní kapacitě společnosti Amazon?

Ano, náš panel nákladů zobrazí náklady na místě, které jsou k dispozici pro okamžitou rezervaci. Dostupné náklady můžete filtrovat tak, aby odpovídaly vašim potřebám, zkontrolovat podrobnosti o každém nákladu a rezervovat je za tržní konkurenční cenu.

S jakým typem vybavení Amazon pracuje?

Pracujeme se standardními 13,6m skříňovými vozy a návěsy s bočními plachtami. Poskytujeme také příležitosti k práci s dalšími typy vybavení, jako jsou 7,5t nákladní auta, dodávkové vozy, dodávky Sprinter, tahače a různá vozidla na alternativní paliva (AFV).

V jakých oblastech Amazon působí?

Máme rychle rostoucí a velmi hustou síť napříč všemi hlavními zeměmi kontinentální Evropy a Spojeného království. Hlavními zeměmi, kde působíme, jsou Německo, Velká Británie, Polsko, Česká republika, Španělsko, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko.

Koho mám kontaktovat, pokud mám nějaké problémy?

Nabízíme nepřetržitou podporu se systémem správy případů, která vám umožní rychle a efektivně vyřešit všechny vaše problémy. V závislosti na tom, kde se nacházíte, můžete kontaktovat naše bezplatné číslo (uveďte seznam našich čísel pro ROC).

Výkon

Jaká jsou očekávání úrovně služeb?

Splnění slibu zákazníkům je prioritou společnosti Amazon. Očekáváme nejvyšší úroveň včasného výkonu doručení.

Jak mohu sledovat svůj výkon?

Relay obsahuje tabulku hodnocení výkonu, pomocí které můžete svůj výkon sledovat a kontrolovat.

Platby

Kdy dostanu za odvedenou práci zaplaceno?

Platby budou splatné podle standardních platebních podmínek. V závislosti na typu smlouvy, kterou s námi podepíšete, to může to být 30 nebo 60 dní od dodání zboží.

Jak mohu předložit fakturu za náklad?

Faktury se vytvářejí automaticky nástrojem Relay. Fakturu můžete schválit nebo rozporovat přímo na Relay.

Služby s přidanou hodnotou

Jak se kvalifikovat pro výhody služeb s přidanou hodnotou?

Pokud jste se registrovali jako přepravce v Relay s Amazonem, máte nárok na tyto výhody.

K jakým slevám budou mít přepravci přístup?

Program zahrnuje přístup k exkluzivně sjednaným slevám na pohonné hmoty v celé Evropě se společností Shell, cashback na pneumatikách s Goodyear a další. Chcete-li získat další podrobnosti, navštivte prosím stránku Služby s přidanou hodnotou (VAS)

Musí se přepravci přihlásit ke službám s přidanou hodnotou (VAS), aby mohli pro Amazon doručovat?

Ne. Přepravci si mohou pořizovat vozidla a další obchodní aktiva z libovolného zdroje podle vlastního výběru. Na druhou stranu vám společnost Amazon doporučuje využít výhody služeb s přidanou hodnotou ke zvýšení marží. V obou případech musí přepravce splňovat provozní požadavky společnosti Amazon uvedené ve smlouvě s přepravcem.