Aukcje są juz aktywne, zarejestruj się lub zaloguj, aby licytować już dziś!

Image3.png

FRACHT, PROSTA OBSŁUGA

Aplikacja Amazon Relay umożliwia przewoźnikom wykorzystywanie naszej sieci i technologii do budowania i rozwijania swojej działalności transportowej.

Co ci oferujemy
devices showing the relay load board
devices showing the relay load board
devices showing the relay load board
devices showing the relay load board
DLA PRZEWOŹNIKÓW

Zestaw narzędzi technologicznych z wszystkimi funkcjami, których potrzebujesz do transportowania ładunków dla firmy Amazon.

Umowy
Zapewnij swoim kierowcom pełne tygodnie pracy i powiększaj swoją flotę, rezerwując z kilkutygodniowym wyprzedzeniem przychody z udostępnianych ciężarówek w postaci umów jedno- lub wielotygodniowych.
Aukcja
Licytuj kontrakty z pełną przejrzystością co do czasu pozostałego w aukcji i aktualnej najniższej oferty.
Tablica ładunków
Korzystaj z zastrzeżonej możliwości uzyskiwania dostępu do pracy dorywczej i rezerwowania ładunków z kompletną wyceną — wystarczy kliknąć przycisk.
Wystaw ciężarówkę
Zmniejsz liczbę przejechanych na pusto kilometrów i czas bezczynności, dzieląc się informacjami o tym, kiedy i gdzie są dostępne Twoje ciężarówki. Aplikacja Relay automatycznie zarezerwuje ładunki spełniające kryteria, co pozwoli Ci skupić się na rozwoju firmy.
DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z AMAZON?

Właściciele flot i operatorzy mogą uzyskać dostęp do ładunków bez żadnych opłat i korzystać ze specjalnych rabatów, nagród i szybkich płatności, a wszystko to za pośrednictwem Amazon Relay.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z AMAZON?
pl-product-driver-2x.png
pl-product-driver-2x.png
pl-product-driver-2x.png
pl-product-driver-2x.png
DLA KIEROWCÓW

Wysoko oceniana aplikacja Relay for Driver umożliwia szybsze meldowanie się i łatwe planowanie oraz w czasie rzeczywistym udostępnia aktualne informacje, gdy kierowcy są na trasie.

Szybkie meldowanie się
Nasz automatyczny proces meldowania i wymeldowywania się w obiekcie oraz elektroniczne instrukcje postępowania na placu skracają czas postoju kierowcy przy bramie i na placu.
Harmonogram pracy i powiadomienia
Kierowcy w czasie rzeczywistym uzyskują wgląd w informacje o przypisanej im pracy i alerty przeznaczone dla kierowców (w razie potrzeby mają szansę na anulowanie przewozu ładunku).
Wsparcie w wielu językach
Spersonalizowana aplikacja dla kierowców ze wsparciem w 17 językach.
Wyszukiwanie wzdłuż trasy
Podczas planowania podróży kierowcy mogą dodawać do trasy interesujące ich przystanki, takie jak paliwo, jedzenie czy parking.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby współpracować z firmą Amazon?

Musisz mieć ważną licencję transportową w UE (O-License w Wielkiej Brytanii), numer VAT i spełniać minimalne wymagania ubezpieczeniowe.

Jakie są minimalne wymagania ubezpieczeniowe?

Ubezpieczenie musi spełniać następujące wymagania:

France

 • Assurance CMR / marchandises – un minimum de 100,000 € par sinistre aux marchandises confiées pour les transports nationaux et internationaux : 8,33 SDR/kg
 • Assurance flotte ou carte(s) verte(s), en fonction du nombre de véhicules avec une couverture d’au moins 1 220 000.
 • Licencja transportowa — licence communautaire

Italia

 • Assicurazione CMR / vettoriale in vigore con copertura minima di €36.000 per trasporti nazionali e di €100.000 (8,33 SDR/kg) internazionali. Anche ammessa sessione/clausola “Per Conto di Amazon”.
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.

España

 • Póliza entera de seguro de mercancías o un certificado con una cobertura mínima de 100.000 EUR (8.33 SDR/kg) para transporte nacional y internacional.
 • Seguro de flota o de un vehículo en validez o la carta verde actual de un camión. Con cobertura de 15.000.000EUR por daños a la propiedad.
 • Licencia europea de transporte o tarjeta nacional.

Deutschland

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 600.000€ für nationale Transporte
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 7 500 000 EUR
 • Ihre eigene Lizenz für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Austria

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 100.000€ für nationale Transporte
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Sachschäden: 1 300 000 EUR
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 6 300 000 EUR
 • Ihre eigene Lizenz für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Polska

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu międzynarodowym: 100 000 EUR lub 8,33 SDR/kg.
 • Zielona Karta jako dowód ubezpieczenia pojazdu: 1 050 000 EUR szkody na mieniu / 5 210 000 EUR szkody na osobie
 • Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Słowenia

 • Ubezpieczenie pojazdu: ubezpieczenie floty firmy z minimalną kwotą ubezpieczenia 1 000 000 EUR lub jedna Zielona Karta;
 • Odpowiedzialność prawna za ładunek / ubezpieczenie towarów / list CMR z minimalną kwotą ubezpieczenia 100 000 EUR;
 • Certyfikat licencji operacyjnej: Licencja obowiązująca w Unii Europejskiej.

United Kingdom

 • Public Liability insurance £1,000,000
 • Motor insurance: £1,200,000
 • Goods-in-transit insurance: RHA £9,000 per ton OR £100,000 full value liability/all risks per vehicle
 • UK Operating License

Ireland

 • Cargo Legal Liability: 8.33 SDR/kg
 • Automobile (Fleet or Moto): EUR1,200,00
 • Irish Operating License

Z jakimi rodzajami pojazdów współpracuje Amazon?

Działamy w oparciu o standardowe przyczepy skrzyniowe i kurtynowe o długości 13,6 m. Zapewniamy również możliwość pracy z innymi typami sprzętu, takimi jak ciężarówki 7,5-tonowe, furgonetki skrzyniowe, furgonetki typu Sprinter, ciągniki siodłowe i różne pojazdy na paliwo alternatywne (AFV).

Na jakich obszarach działa firma Amazon?

Mamy szybko rozwijającą się i gęstą sieć we wszystkich głównych krajach (Wielka Brytania i Europa kontynentalna). Główne kraje, w których działamy, to Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg.