Aukcje są juz aktywne, zarejestruj się lub zaloguj, aby licytować już dziś!

Image3.png

FRACHT, PROSTA OBSŁUGA

Aplikacja Amazon Relay umożliwia przewoźnikom wykorzystywanie naszej sieci i technologii do budowania i rozwijania swojej działalności transportowej.

Co ci oferujemy
product-carrier-2x.png
product-carrier-2x.png
product-carrier-2x.png
product-carrier-2x.png
DLA PRZEWOŹNIKÓW

Zestaw narzędzi technologicznych z wszystkimi funkcjami, których potrzebujesz do transportowania ładunków dla firmy Amazon.

Umowy
Zapewnij swoim kierowcom pełne tygodnie pracy i powiększaj swoją flotę, rezerwując z kilkutygodniowym wyprzedzeniem przychody z udostępnianych ciężarówek w postaci umów jedno- lub wielotygodniowych.
Aukcja
Licytuj kontrakty z pełną przejrzystością co do czasu pozostałego w aukcji i aktualnej najniższej oferty.
Tablica ładunków
Korzystaj z zastrzeżonej możliwości uzyskiwania dostępu do pracy dorywczej i rezerwowania ładunków z kompletną wyceną — wystarczy kliknąć przycisk.
Wystaw ciężarówkę
Zmniejsz liczbę przejechanych na pusto kilometrów i czas bezczynności, dzieląc się informacjami o tym, kiedy i gdzie są dostępne Twoje ciężarówki. Aplikacja Relay automatycznie zarezerwuje ładunki spełniające kryteria, co pozwoli Ci skupić się na rozwoju firmy.
DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z AMAZON?

Właściciele flot i operatorzy mogą uzyskać dostęp do ładunków bez żadnych opłat i korzystać ze specjalnych rabatów, nagród i szybkich płatności, a wszystko to za pośrednictwem Amazon Relay.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z AMAZON?
pl-product-driver-2x.png
pl-product-driver-2x.png
pl-product-driver-2x.png
pl-product-driver-2x.png
DLA KIEROWCÓW

Wysoko oceniana aplikacja Relay for Driver umożliwia szybsze meldowanie się i łatwe planowanie oraz w czasie rzeczywistym udostępnia aktualne informacje, gdy kierowcy są na trasie.

Szybkie meldowanie się
Nasz automatyczny proces meldowania i wymeldowywania się w obiekcie oraz elektroniczne instrukcje postępowania na placu skracają czas postoju kierowcy przy bramie i na placu.
Harmonogram pracy i powiadomienia
Kierowcy w czasie rzeczywistym uzyskują wgląd w informacje o przypisanej im pracy i alerty przeznaczone dla kierowców (w razie potrzeby mają szansę na anulowanie przewozu ładunku).
Wsparcie w wielu językach
Spersonalizowana aplikacja dla kierowców ze wsparciem w 17 językach.
Wyszukiwanie wzdłuż trasy
Podczas planowania podróży kierowcy mogą dodawać do trasy interesujące ich przystanki, takie jak paliwo, jedzenie czy parking.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby współpracować z firmą Amazon?

Musisz mieć ważną licencję transportową w UE (O-License w Wielkiej Brytanii), numer VAT i spełniać minimalne wymagania ubezpieczeniowe.

Jakie są minimalne wymagania ubezpieczeniowe?

Ubezpieczenie musi spełniać następujące wymagania:

France

 • Assurance CMR / marchandises – un minimum de 100,000 € par sinistre aux marchandises confiées pour les transports nationaux et internationaux : 8,33 SDR/kg
 • Assurance flotte ou carte(s) verte(s), en fonction du nombre de véhicules avec une couverture d’au moins 1 220 000.
 • Licencja transportowa — licence communautaire

Italia

 • Assicurazione CMR / vettoriale in vigore con copertura minima di €36.000 per trasporti nazionali e di €100.000 (8,33 SDR/kg) internazionali. Anche ammessa sessione/clausola “Per Conto di Amazon”.
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.

España

 • Póliza entera de seguro de mercancías o un certificado con una cobertura mínima de 100.000 EUR (8.33 SDR/kg) para transporte nacional y internacional.
 • Seguro de flota o de un vehículo en validez o la carta verde actual de un camión. Con cobertura de 15.000.000EUR por daños a la propiedad.
 • Licencia europea de transporte o tarjeta nacional.

Deutschland

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 600.000€ für nationale Transporte
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 7 500 000 EUR
 • Ihre eigene Lizenz für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Austria

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 100.000€ für nationale Transporte
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Sachschäden: 1 300 000 EUR
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 6 300 000 EUR
 • Ihre eigene Lizenz für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Polska

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu międzynarodowym: 100 000 EUR lub 8,33 SDR/kg.
 • Zielona Karta jako dowód ubezpieczenia pojazdu: 1 050 000 EUR szkody na mieniu / 5 210 000 EUR szkody na osobie
 • Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Słowenia

 • Ubezpieczenie pojazdu: ubezpieczenie floty firmy z minimalną kwotą ubezpieczenia 1 000 000 EUR lub jedna Zielona Karta;
 • Odpowiedzialność prawna za ładunek / ubezpieczenie towarów / list CMR z minimalną kwotą ubezpieczenia 100 000 EUR;
 • Certyfikat licencji operacyjnej: Licencja obowiązująca w Unii Europejskiej.

United Kingdom

 • Public Liability insurance £1,000,000
 • Motor insurance: £1,200,000
 • Goods-in-transit insurance: RHA £9,000 per ton OR £100,000 full value liability/all risks per vehicle
 • UK Operating License

Ireland

 • Cargo Legal Liability: 8.33 SDR/kg
 • Automobile (Fleet or Moto): EUR1,200,00
 • Irish Operating License

Z jakimi rodzajami pojazdów współpracuje Amazon?

Działamy w oparciu o standardowe przyczepy skrzyniowe i kurtynowe o długości 13,6 m. Zapewniamy również możliwość pracy z innymi typami sprzętu, takimi jak ciężarówki 7,5-tonowe, furgonetki skrzyniowe, furgonetki typu Sprinter, ciągniki siodłowe i różne pojazdy na paliwo alternatywne (AFV).

Na jakich obszarach działa firma Amazon?

Mamy szybko rozwijającą się i gęstą sieć we wszystkich głównych krajach (Wielka Brytania i Europa kontynentalna). Główne kraje, w których działamy, to Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg.