Aukcje są juz aktywne, zarejestruj się lub zaloguj, aby licytować już dziś!

Często Zadawane Pytania

Rejestracja

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby współpracować z firmą Amazon?

Musisz mieć ważną licencję transportową w UE (O-License w Wielkiej Brytanii), numer VAT i spełniać minimalne wymagania ubezpieczeniowe.

Jakie są minimalne wymagania ubezpieczeniowe?

Ubezpieczenie musi spełniać następujące wymagania:

France

 • Assurance CMR / marchandises – un minimum de 100,000 € par sinistre aux marchandises confiées pour les transports nationaux et internationaux : 8,33 SDR/kg
 • Assurance flotte ou carte(s) verte(s), en fonction du nombre de véhicules avec une couverture d’au moins 1 220 000.
 • Licencja transportowa — licence communautaire

Italia

 • Assicurazione CMR / vettoriale in vigore con copertura minima di €36.000 per trasporti nazionali e di €100.000 (8,33 SDR/kg) internazionali. Anche ammessa sessione/clausola “Per Conto di Amazon”.
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.

España

 • Póliza entera de seguro de mercancías o un certificado con una cobertura mínima de 100.000 EUR (8.33 SDR/kg) para transporte nacional y internacional.
 • Seguro de flota o de un vehículo en validez o la carta verde actual de un camión. Con cobertura de 15.000.000EUR por daños a la propiedad.
 • Licencia europea de transporte o tarjeta nacional.

Deutschland

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 600.000€ für nationale Transporte
 • Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): assicurazione di uno o più mezzi con copertura minima di 1.220.000EUR per danni materiali e 6.070.000EUR per lesione personale(a seconda del numero dei veicoli). Accettate anche carte verdi dei singoli mezzi.
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 7 500 000 EUR

Austria

 • Frachtführerhaftungsversicherung für den internationalen Verkehr/CMR-Versicherung: min. 8.33 SZR/kg für internationale Transporte und 100.000€ für nationale Transporte
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Sachschäden: 1 300 000 EUR
 • Eine Kopie einer Grünen Karte - KFZ Versicherungsschutz für Personenschäden: 6 300 000 EUR

Polska

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu międzynarodowym: 100 000 EUR lub 8,33 SDR/kg.
 • Zielona Karta jako dowód ubezpieczenia pojazdu: 1 050 000 EUR szkody na mieniu / 5 210 000 EUR szkody na osobie
 • Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Słowenia

 • Ubezpieczenie pojazdu: ubezpieczenie floty firmy z minimalną kwotą ubezpieczenia 1 000 000 EUR lub jedna Zielona Karta;
 • Odpowiedzialność prawna za ładunek / ubezpieczenie towarów / list CMR z minimalną kwotą ubezpieczenia 100 000 EUR;
 • Certyfikat licencji operacyjnej: Licencja obowiązująca w Unii Europejskiej.

Z jakim wyprzedzenie można zacząć przewozić ładunki Amazona?

Gdy się zarejestrujesz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2–4 dni roboczych w celu wykonania kolejnych kroków. Jeśli spełnisz nasze wymagania, zaprosimy Cię do współpracy. Transportowanie ładunków możesz rozpocząć od razu po tym, gdy zatwierdzimy przesłane przez Ciebie dokumenty.

Czy będę mieć dostęp do ładunków pilnej dostawy oferowanych przez firmę Amazon?

Tak. Nasza tablica ładunków pokaże ładunki do pilnej dostawy, które są od razu dostępne do rezerwacji.

Z jakimi rodzajami pojazdów współpracuje Amazon?

Działamy w oparciu o standardowe przyczepy skrzyniowe i kurtynowe o długości 13,6 m. Zapewniamy również możliwość pracy z innymi typami sprzętu, takimi jak ciężarówki 7,5-tonowe, furgonetki skrzyniowe, furgonetki typu Sprinter, ciągniki siodłowe i różne pojazdy na paliwo alternatywne (AFV).

Na jakich obszarach działa firma Amazon?

Mamy szybko rozwijającą się i gęstą sieć we wszystkich głównych krajach (Wielka Brytania i Europa kontynentalna). Główne kraje, w których działamy, to Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg.

Z kim trzeba się skontaktować w razie wystąpienia problemów?

Przez cały tydzień zapewniamy całodobową pomoc za pośrednictwem systemu zarządzania sprawami, dzięki czemu możemy szybko i sprawnie rozwiązywać zgłaszane problemy. W zależności od tego, gdzie jesteś, możesz zadzwonić pod nasz bezpłatny numer (trzeba podać listę numerów operacyjnego centrum dyspozycyjnego).

Wydajność

Jakie są oczekiwania dotyczące poziomu usług?

Spełnianie obietnic, które składamy naszym klientom, jest priorytetem firmy Amazon, więc oczekujemy najwyższego poziomu terminowości dostaw.

Jak mogę śledzić moją wydajność?

Aplikacja Relay udostępnia kartę wyników wydajności, która służy do jej monitorowania i kontrolowania.

Płatności

Kiedy otrzymam zapłatę za wykonaną pracę?

Terminowe płatności są dokonywane zgodnie z branżowymi standardowymi warunkami płatności. W zależności od rodzaju umowy, którą podpisujesz z nami, może to być 30 lub 60 dni od momentu dostarczenia towaru.

Jak przesłać fakturę za ładunek?

Faktury są generowane automatycznie przez narzędzie Relay. Fakturę można zatwierdzić lub zakwestionować bezpośrednio w aplikacji Relay.

Usługi dodatkowe

Jak zakwalifikować się do programu usług dodatkowych?

Po zarejestrowaniu się jako przewoźnik firmy Amazon w aplikacji Relay uzyskujesz dostęp do tych korzyści.

Z jakich rabatów będą mogli korzystać przewoźnicy?

Program obejmuje dostęp do wynegocjowanych zniżek na paliwo w całej Europie z Shell, zwrot pieniędzy na opony z Goodyear i więcej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Usługi o wartości dodanej (VAS) .

Czy przewoźnicy muszą zarejestrować się w programie usług dodatkowych, aby dostarczać ładunki dla firmy Amazon?

Nie. Przewoźnicy mają pełną swobodę w nabywaniu pojazdów i innych składników majątku firmowego z dowolnie wybranego przez siebie źródła. Jednak firma Amazon zachęca do korzystania z programu usług dodatkowych — dzięki niemu możesz maksymalizować swoją marżę. W każdym przypadku przewoźnik powinien spełniać wymagania operacyjne firmy Amazon podane w umowie z przewoźnikiem.